Van Os - Sonnevelt: Verhuur van meubilair voor stands, beurzen, congressen en events
Nl Fr En De
Nieuws
24/05/2019
dan-Koe-wel! Koe-bye!

Een geslaagd event! more news
Privacyverklaring

ISO 9001:2008 certificaat hernieuwd

In juni werd het hele bedrijf grondig doorgelicht met het oog op het behoud van het ISO 9001-2008 kwaliteitscertificaat. De auditeur vond geen enkele inconsistentie en bevestigde zonder enig voorbehoud ons kwaliteitssysteem tot 12 augustus 2018.
Wie ISO 9001 zegt, zegt volgehouden inspanningen. Het kwaliteitsmanagementsysteem beoogt immers een voortdurende verbetering van de prestaties van het geheel. Mede daarom wordt elke organisatie die het ISO 9001 label draagt op gezette tijden doorgelicht. De auditeur gaat op zoek naar de zwakke plekken in het systeem en doet aanbevelingen om de lekken te dichten voor de dam breekt.

Bij de doorlichting die in juni plaats vond, werden zowel voor de verhuur van meubilair als voor het verstrekken van opleidingen en advies (via de divisie Expo-id) grote noch kleine afwijkingen vastgesteld. Bureau Veritas zette bijgevolg het licht op groen voor een bevestiging van het kwaliteitscertificaat. U zit sinds 1994 goed bij Van Os-Sonnevelt en daar voegen we graag nog een paar jaar aan toe.Voor Van Os - Sonnevelt wordt 2019 het laatste jaar

Begin april zetten we na 43 jaar een einde achter onze verhuuractiviteiten.

We blikken terug op een geweldige reis met de meest fantastische medewerkers en klanten.

Vanaf 31 maart 2019 kunt u terecht bij www.jmt.be.Bedankt voor jullie vertrouwen in Van Os - Sonnevelt.

Sluiten