Van Os - Sonnevelt: Verhuur van meubilair voor stands, beurzen, congressen en events
Nl Fr En De
Nieuws
24/05/2019
dan-Koe-wel! Koe-bye!

Een geslaagd event! more news
Privacyverklaring

Expo-id in ZO Magazine

In het jongste nummer van ZO Magazine verscheen een uitgebreid interview met Christophe Landuyt van Expo-id. In het artikel geeft hij tal van tips om meer rendement te halen uit uw investering in beursdeelnames.
Vak- en publieksbeurzen zijn bij uitstek het werkterrein van de kleine en middelgrote onderneming. Met die overweging in achterhoofd ging de redactie van ZO Magazine, het ledenblad van de middenstandsorganisatie Unizo, aankloppen bij Expo-id. Of er zaken waren je bij de voorbereiding van een beursdeelname bijzonder moet op letten? En waarom de ene stand op de beurs meer volk trek dan de stand een paar meter verderop?
In het interview maakt Christophe Landuyt kanttekeningen bij de magische aantrekkingskracht van publiekstrekkers als het Autosalon of Batibouw en stelt hij de vraag of ook kleine(re) ondernemingen hun beursdeelname tegelijk attractief en rendabel kunnen maken. Het antwoord luidt – en dat mag niet verwonderen – ja! Beurssucces heeft niks met (een groot) budget te maken en alles met het inspelen op de verwachtingen van bezoekers. Daarvoor heb je een beetje tijd en heel veel creativiteit nodig. Een haastig afgehaspelde voorbereiding van de beursdeelname leidt zelden tot goede resultaten, - en dat geldt zowel voor kleine bedrijven als voor grote. Begin op tijd, laat u bijstaan en neem kritisch afstand van uw eigen producten of diensten, is dan ook de goeie raad die aan de lezers van ZO Magazine meegegeven wordt.


Meer informatie over ZO Magazine

Voor Van Os - Sonnevelt wordt 2019 het laatste jaar

Begin april zetten we na 43 jaar een einde achter onze verhuuractiviteiten.

We blikken terug op een geweldige reis met de meest fantastische medewerkers en klanten.

Vanaf 31 maart 2019 kunt u terecht bij www.jmt.be.Bedankt voor jullie vertrouwen in Van Os - Sonnevelt.

Sluiten