Van Os - Sonnevelt: Verhuur van meubilair voor stands, beurzen, congressen en events
Nl Fr En De
Nieuws
24/05/2019
dan-Koe-wel! Koe-bye!

Een geslaagd event! more news
Privacyverklaring

Vierde vooruitgangsrapport Global Compact

Vandaag heeft Van Os-Sonnevelt zijn vierde vooruitgangsrapport ingediend voor de Global Compact van de Verenigde Naties. Daardoor heeft de onderneming tot 15 december 2015 de status Actief Rapporterend.
De Global Compact is een wereldwijd platform van bedrijven en organisaties die zich geëngageerd hebben om tien algemeen aanvaarde principes van duurzaam ondernemen stelselmatig te implementeren in hun activiteiten. De principes hebben betrekking op mensenrechten, arbeidsrechten, het milieu en anticorruptie en werden in 2007 geformaliseerd in de Verklaring van Genève.

Bedrijven en organisaties die de Global Compact onderschrijven hebben de verplichting jaarlijks in een vooruitgangsrapport te communiceren over de wijze waarop ze de 10 Principes in hun activiteiten proberen te implementeren. België telt 70 deelnemers aan de Global Compact. Daarvan hebben 34 bedrijven de status Actief Rapporterend.

Het meest recente vooruitgangsverslag kunt u onder dit bericht downloaden als pdf-document.


Bekijk de Van Os-Sonnevelt pagina op de website van de UN
Download document: Vooruitgangsverslag 2014

Voor Van Os - Sonnevelt wordt 2019 het laatste jaar

Begin april zetten we na 43 jaar een einde achter onze verhuuractiviteiten.

We blikken terug op een geweldige reis met de meest fantastische medewerkers en klanten.

Vanaf 31 maart 2019 kunt u terecht bij www.jmt.be.Bedankt voor jullie vertrouwen in Van Os - Sonnevelt.

Sluiten